Mas Guinardó

Foguera del Mas Guinardó

La primera edició de la foguera que actualment anomenem del Guinardó pel fet d'esser l'única que sobreviu de les moltes que hi havien al barri, està lligada del tot a la Flama del Canigó. Aquesta primera foguera va encendre's entre el 1969 o 1970 quan la flama del Canigó va ser rebuda al barri del Guinardó entrant pel Forat del Vent de la Serra de Collserola.

En aquest cas un grup de famílies vinculades a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat encendrien una foguera amb el foc baixat del Canigó en una esplanada, actualment desapareguda, adjacent a l’edifici parroquial. Aquest grup de persones prendrien el nom de Grup Torxa l'any 1974 en constituir-se formalment com entitat, una clara al·lusió a aquesta relació intensa amb la flama del Canigó i que encara dura.

Cal aclarir que no hem trobat cap rastre documental d’aquest fet llevat dels testimonis orals que hem consultat. Carme Comas membre fundador del Grup Torxa justifica la inexistència de documentació degut a la situació de semiclandestinitat en que es van realitzar aquestes primeres fogueres lligades a la flama del Canigó.

Flama del Canigó i espectacle de foc dels Malignes del Guinardó. Font: Grup Torxa
Foguera de Sant Joan al Mas Guinardó. Font: Grup Torxa

La foguera del Guinardó al llarg dels anys ha canviat d'indrets. El primer canvi d'espai va produir-se el 1990 en desapareixer l'esplanada adjacent a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat en construir-hi equipaments municipals. En aquest cas unes pistes de terra situades al final del carrer Varsovia al llindar de la piscina municipal va acollir la foguera en aquesta segona etapa.

Una tercera etapa, la darrera, es produeix l'any 2011 a partir del desnonament, que el Grup Torxa pateix dels locals que des de la seva fundació havia ocupat als baixos de la parròquia. L'entitat es trasllada al casal de barri Mas Guinardó inaugurat recentment, i continua la tradició de fer fogueres per Sant Joan ara en les pistes de petanca del casal. Aquesta nova etapa és més col·laborativa ja que si el Grup Torxa s'encarrega de l'arribada de la Flama del Canigó i la foguera, de la revetlla s'encarrega l'Associació de Propietaris i Veins del Mas Guinardó APV.

La construcció de la foguera i la seva encesa està ritualitzada i segueix un esquema que es repeteix amb poques alteracions fa anys:

Font: Grup Torxa
  1. Construcció de la foguera amb aportacions del fuster del barri, anant a recollir el dia dels trastos vells (dijous) o fent crida al veïnat. És un procés obert i participatiu.

  2. Guarnit del gresol que acollirà la flama del Canigó, paral·lelament un grup de l'entitat es desplaça a la pl de sant Jaume per recollir la Flama del Canigó i pujar-la posteriorment al barri.

  3. Arribada de la Flama del Canigó i reserva de la flama.

  4. A les 21:30 encesa del gresol i lectura del missatge de la flama del Canigó

  5. Previ a la encesa de la foguera la colla de diables (Malignes del Guinardó) fan un espectacle de foc d’uns 30 minuts i després són els encarregats de fer la encesa de la foguera.

  6. Es fa un sopar popular de carmanyola i després segueix la revetlla amb música.