Virrei Amat

Sant Joan a Virrei Amat

La foguera es planteja dins el marc d'una gran revetlla popular clàssica, amb concert de tarda, i ball de nit amb orquestra, que organitzem des de la Fundació Procat.

Nou Barris estava faltada d'una gran revetlla tradicional al carrer i ens vam proposar de què fos una realitat.

És per això que l'any 2017 ens vam animar a organitzar-la a la plaça virrei Amat com a centre neuràlgic del Districte amb l'ajuda de totes les entitats amb les quals compartim seu, és a dir Els Propis, Societat Coral Ideal d'en Clavé i Agrupació Sardanista de les Roquetes.

Les pròpies entitats s'encarreguen de recollir les fustes uns dies abans i muntar la foguera el mateix dia de la revetlla.

La foguera es manté encesa fins que acaba el ball de nit amb l'orquestra.