Plaça del Sol

La iniciativa de recuperar la foguera de la Plaça del Sol sorgeix arran de la proposta de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia (CCCG) l'any 2015, en un projecte més ambiciós que pretén recuperar l'espai de revetlla a la Vila de Gràcia, amb sopar, foguera i concerts.

Malgrat la reticència inicial per part dels serveis tècnics del Districte, la pressió que s'exerceix (recollida de signatures, suport de l'ICUB, contactes amb la regidora del Districte en plena campanya electoral, etc.) fa que finalment es concedeixi la llicència.

Aquesta iniciativa es fonamenta en dos eixos: per una banda, la reivindicació de les fogueres de Sant Joan a Barcelona com a patrimoni cultural de la ciutat i per altra la voluntat de recuperar la foguera de Sant Joan, de la qual se’n té constància fins als anys 50 i 60 del segle passat, organitzades de forma espontània i clandestina.

Inicialment la Revetlla s’inclou dins del ventall d'activitats del Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia, equipament gestionat per la CCCG, però des del 2018 la Revetlla de Sant Joan a la Plaça del Sol està gestionada exclusivament per les colles de cultura popular de la Vila de Gràcia.

La foguera de Sant Joan a a Plaça del Sol està íntimament lligada amb la rebuda de la Flama del Canigó a Gràcia. De fet, les colles de cultura popular, juntament amb altres entitats gracienques, reben la flama del Canigó als Jardinets de Gràcia i la custodien, en cercavila, fins a la Plaça de la Vila. Des d'allà, una cercavila amb foc porta la flama fins a la Plaça del Sol.

L'encesa de la foguera s'inicia amb un lluïment de les colles de cultura popular participants a la plaça, que acaba amb l'encesa de la flama per part de les colles de foc. Habitualment aquesta encesa es planteja en el marc d'un petit espectacle pirotècnic, acompanyat d'algun dels temes de percussió conjunt que toquen les tabaleres i tabalers de les colles.

Actualment, el Districte de Gràcia proveeix del material per fer la base de la foguera (maons i sorra) i la CCCG s'encarrega d'obtenir la fusta. Dues setmanes abans, s'habilita un espai a La Violeta per tal que veïnes i veïns puguin deixar mobles vells i fusta per la foguera i uns dies abans s'organitzen sortides per anar a buscar fusta que veïnes i veïns deixen al carrer el dia de recollida de mobles i trastos vells.