Què fem?

L'activitat de la plataforma #CrememBarcelona es desenvolupa a partir de comissions de treball que s'organitzen i fan debat. Les conclusions de cada comissió són aportades al plenari de la plataforma i posades en comú.

Les temàtiques tractades aborden la problemàtica de les fogueres de Sant Joan des de diferents mirades. Com per exemple: el marc normatiu, l'associatiu, el patrimonial, el social, la sostenibilitat, etc.

Del treball d'aquestes comissions han sorgit les següents propostes:


  • Proposem una revisió racionalitzada de la normativa vigent en matèria de fogueres a Barcelona.

  • Proposem una mirada sostenible i respectuosa de les fogueres

  • Proposem la confecció d’un cens de fogueres a 2019 que ens permeti posar les diverses organitzacions i entitats en contacte per tal de crear sinergies, identificar problemàtiques i solucions comunes

  • Proposem una actuació municipal de protecció i preservació d’urgència a aquestes fogueres censades ja existents.

  • Proposem la confecció d’un mapa per poder identificar nous espais on poder fer fogueres a Barcelona

  • Proposem fer un cens de revetlles sense fogueres per poder proposar-lis la possibilitat de fer-ne amb acompanyament.

  • Proposem impulsar la declaració de la Nit de Sant Joan a Barcelona, com un Be Cultural d’Interès Local (BCIL), en la seva vessant de l’immaterial. Entenent aquesta com una mesura definitiva i efectiva de preservació de les fogueres.